MG 5

  • 579,000,000VND
    🚗🚗🚗 SỞ HỮU MG5 ĐẦU TIÊN TẠI MG GÒ VẤP 🚗🚗🚗 CAM KẾT HOÀN TRẢ CỌC NẾU XE KHÔNG ĐÚNG MONG MUỐN 🚗 Ra mắt tháng 2/2022 , giao xe Tháng 03/2022 🎁Chương trình ưu đãi nhận cọc MG 5 🎁 👉Giá và KM thoả thuận tại thời điểm MG Việt Nam công bố và […]
  • 515,000,000VND
    🚗🚗🚗 SỞ HỮU MG5 ĐẦU TIÊN TẠI MG GÒ VẤP 🚗🚗🚗 CAM KẾT HOÀN TRẢ CỌC NẾU XE KHÔNG ĐÚNG MONG MUỐN 🚗 Ra mắt tháng 2/2022 , giao xe Tháng 03/2022 🎁Chương trình ưu đãi nhận cọc MG 5 🎁 👉Giá và KM thoả thuận tại thời điểm MG Việt Nam công bố và […]
0962 983 135
0962983135